Category: 2021
  Downloads: Page 13 of 15
  Order Files by:
  Default | Name | Date | Hits
  pdf037. H.C.L. nr. 37 Strategia anuala S.C. Servicii Comunale Baneasa 2021
  pdf138.H.C.L nr. 38 modif. si completare H.C.L. nr. 27 din 18.03.2021
  pdf239. H.C.L. nr 39 instrumentare proiect Modernizare strazi in localitatea Sfantu Gheorghe
  pdf340. H.C.L. nr. 40 privind rezilierea contractului nr. 5109 din 30.05.2016 ANIN FLOAREA
  pdf441. H.C.L. nr.41 achizitionarea directa de mobilier rural
  pdf542. H.C.L nr. 42 actualizare H.C.L. nr. 77 din 16.07.2018 amenajare trotuare Baneasa
  pdf643.H.C.L. nr. 43 aprobarea achizitionarii de servicii pt. arhivarea documentelor
  pdf744.H.C.L. nr. 44 instrumentarea proiectullui Modernizare strazi comuna Baneasa
  pdf845.H.C.L. nr. 45 aprobarea devizului Reparatii curente la sediul Primariei Baneasa
  pdf946.H.C.L. nr. 46 privind schimbarea destinatiei imobilului situat in str. Garii nr. 4 Baneasa
  © 2021Primaria Baneasa. Designed By Netdesign.SRL. www.fashionit.ro